هیئتی از دانشگاه شام از دانشگاه بازدید می کند

     پروفسور هانی ضمور، رئیس دانشگاه، هیئتی از وزارت اوقاف در جمهوری عربی سوریه به سرپرستی پروفسور دکتر حسام الدین فرفور، رئیس دانشگاه بلاد الشام در دمشق، پذیرایی کرد. و دکتر احمد سامر قبانی، مشاور وزیر اوقاف سوریه و رئیس اداره شریعت آنجا که به سفارش وزیر اوقاف در جمهوری عربی سوریه و رئیس هیئت امنای دانشگاه بلاد الشام از دانشگاه بازدید می کنند.

    در ابتدای این دیدار، دکتر ضمور ضمن خیرمقدم به هیئت میهمان، بر عمق روابط برادرانه دو کشور برادر که به لطف اراده رهبری دو کشور برای تعمیق پیوندهای همکاری مشترک حاصل شده است، تاکید کرد.

    دکتر ضمور با اشاره به پیدایش و اهداف دانشگاه که مبتنی بر اعتدال و خدمت به فرآیند آموزشی در داخل و خارج از کشور است، پروژه ها، برنامه ها، تخصص های کیفی و جدید دانشگاه، امکانات موجود و طرح توسعه ای که توسط دانشگاه دنبال می شود تا همگام با نيازهاى مرحله باشد.

    دکتر ضمور بر موفقیت دانشگاه در تداوم آموزش با توجه به پیامدهای همه‌گیری کرونا و مواجهه با این بحران برای پایداری آموزش دانشگاهی و تدوین برنامه‌هایی برای تضمین این امر، تأكيد كرد، وخواستار تقویت همکاری بین دو طرف با تلاش در اجرای بسیاری از پروژه ها و برنامه های مشترک، تبادل دانشجو و برگزاری همایش های علمی شد.

   در حاشيه اين بازديد، هيئت از دانشكده شريعت بازديد كرد و در اين بازديد كه با رئيس دانشكده شريعت، پروفسور دكتر احمد قراله و استادان دانشكده ديدار كرد، هيئت را در مورد برنامه ها، تخصص ها، اهداف و مسیر دانشکده قرار داد.

     قراله اشاره کرد که ما در دانشگاه و دانشکده شریعت رویکرد ارتباط با دانشگاه های بین المللی را بر این اساس در پیش گرفته ایم که علاوه بر جهش کیفی در این زمینه به دنبال بین المللی گرایی و پیوند دانشگاه با دانشگاه های اسلامی هستیم. کیفیت برنامه های جدیدی که در سطح تحصیلات تکمیلی و شبکه سازی با موسسات آکادمیک بین المللی ارائه خواهیم داد، با تمجید از دستاوردهایی که دانشكده در سال های گذشته شاهد بوده است، پیام دانشكده را نشان می دهد که با رسالت دانشگاه در تبیین موضوع همخوانی دارد كه حقیقت اسلام مدارا است و دور از افراط گرایی .

    پروفسور دکتر حسام الدین فرفور خاطرنشان کرد که دانشگاه آل البیت جایگاهی عربی و بین المللی دارد و معتقد به برقرار كردن ارتباطات با جهان است که منافع ملت بر آن استوار است. وی بر این باور است که دانشگاه آل البيت يك مناره است که علم، اندیشه، ادبیات، میراث و معاصر را در درون بوته های اسلام و زبان عربی در هم آمیخته است و بر اهمیت ارتباط، هماهنگی و تبادل بازدید و تجارب بین دو دانشگاه از طریق انعقاد قرارداد تاکید كرد. توافقنامه همکاری مشترک بین دو طرف در آینده در خدمت دانشجویان اقوام عرب و اسلامی خواهد بود.

    در پایان این بازدید که رئیس دانشگاه دكتر ضمور از هیئت میهمان با سپر دانشگاه تجلیل کرد، هیئت از دانشکده شریعت بازدید کردند که با حضور معاون دانشکده، پروفسور دکتر محمد علیان عمری، معاون آموزشی دکتر عبیر تلیلان، و روسای بخش‌ها، پروفسور دکتر محمد خطیب و دکتر عروة الدویری، که شامل سالن‌های مختلف دانشکده و کتابخانه جناب مرحوم شیخ عبدالله قوشه بود، که اخیرا ساخته شده و شامل صدها کتاب است.