Contact us

Tel: +962(2)-6297000-2250
Fax: +962(2)-
   E-Mail: fflang@aabu.edu.jo